Disclaimer

De Kozijnmeesters werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. De Kozijnmeesters geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Daarnaast biedt De Kozijnmeesters geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. De Kozijnmeesters is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Het hoofddoel van de website is het verschaffen van informatie zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Daarnaast kan De Kozijnmeesters niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website. De website wordt naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment verandert of beëindigt. De Kozijnmeesters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van de website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.