R

Geen aanbetaling

R

Betaal na montage

R

Eigen fabriek

R

20 jaar ervaring

R

Schüco profielen

R

Geen aanbetaling

R

Betaal na montage

R

Eigen fabriek

R

Schüco profielen

Bouwvergunning nodig voor de gevelbekleding?

Wellicht bent u voornemens om iets aan uw gevelbekleding te doen en vraagt zich dan opeens af: ‘heb ik hier geen bouwvergunning voor nodig, om niet in de problemen te komen?’. Het antwoord hierop is doorgaans niet eenduidig te geven, want u kan maar zo een geval zijn waarbij een bouwvergunning niet benodigd is.

Stel: u verandert één groot raam in twee ramen, wil een enkele deur in plaats van twee openslaande deuren of u plaatst een heel ander model buitendeur. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij uw voorgevel zich wijzigt, of misschien zelfs de constructie hiervan. Het zijn allemaal aanpassingen die u niet zomaar kunt uitvoeren. Voor de veiligheid van uzelf en anderen en omdat u rekening moet houden met de inpassing in de omgeving, gelden hiervoor enkele voorwaarden. In bepaalde gevallen hebt u dan een omgevingsvergunning nodig.

Gewoon onderhoud is omgevingsvergunningvrij

Bij het aanbrengen of veranderen van kozijnen/gevelbekleding spreken we niet over regulier onderhoud zoals bij het vervangen of schilderen van goten, kozijnen of dakpannen, want dat is allemaal regulier onderhoudswerk, dat omgevingsvergunningvrij kan worden gedaan. Het is hierbij voor de vergunningverstrekker wel zaak dat de kozijnen in dezelfde afmeting en indeling blijven. In gevallen waarbij het uiterlijk een wijzing krijgt, kan echter wel een omgevingsvergunning benodigd zijn. U kunt dan denken aan een andere raamindeling of andere afmetingen van profielen. Bij panden met een monumentenstatus gelden aparte regelingen, het strekt ter aanbeveling hiervoor afzonderlijk de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente te raadplegen.

Voor- of achterkant van het huis?

In vergunningsopzicht is het van belang of de gevelbekleding die moet worden gewijzigd aan de voorkant of achterkant van uw huis is. Wijzigingen aan de voorkant, grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied zoals de weg, openbaar groen of water, hebben volgens de wetgever een grotere invloed op de omgeving dan wijzigingen aan de achterzijde. Daarom kunnen veranderingen aan de gevelbekleding aan de voor- en zijkant meestal niet zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd.

Om geheel vergunningsvrij iets aan uw gevelbekleding te veranderen moet u aan de onderstaande regels voldoen:

  1. U heeft geen vergunning nodig als u in de achtergevel een gevelopening met een nieuw kozijn wijzigt.
  2. Als het een bijgebouw of aanbouw/uitbouw betreft mag u daar zonder vergunning een nieuw kozijn plaatsen of een bestaand kozijn wijzigen.
  3. De wijziging mag niet plaatsvinden in een monument of een door het Rijk aangewezen beschermd dorps- of stadsgezicht.

De overheid is u van dienst met een speciale website om te controleren of u een bouwvergunning nodig heeft voor uw gevelbekleding. Raadpleeg hiervoor de Vergunningcheck op Omgevingsloket.nl. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken bij de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.